top of page

Vitajte!

Vitajte na mojej stránke!


Prečo som si zriadil stránku? Preto, aby som mohol mať na jednom mieste všetky svoje idei, nápady, články, podcasty, eventy a služby, ktoré ponúkam. 


Blog


Mojim cieľom je šíriť osvetu! Možno to znie trošku nadnesene, no v dnešnej dobre považujem za nevyhnutné aby ľudia mali prístup ku kvalitným informáciám. Tie sa budem snažiť šíriť.  Problémom ľubovolného vyhľadávania informácii na internete je, že bežný človek vie len ťažko zhodnotiť kvalitu poskytovaných informácii. Často sa na rôznych stránkach vyskytujú priam protichodné rady a tvrdenia. Mojim záujmom bude tieto informácie filtrovať a poskytovať rady, ktoré majú vedecký a racionálny podklad. 8-ročné štúdium na vysokej škole som ukončil vedeckým titulom PhD., ktorý som pripísal k ukončenému Mgr. štúdiu. Škola mi dala mnoho, no  za jednu z najväčších výhod považujem nadobudnutie schopnosti kritického myslenia a overovania rôznych nepodložených tvrdení.


Na tejto stránke to ale nebude vyzerať ako na nejakom vedeckom portáli. To nie je môj štýl. informácie sa budem snažiť komunikovať zrozumiteľne a jednoducho, tak aby im rozumel každý. Nemám za potreby ani každé tvrdenie podložiť desiatkami štúdii, no verte, že to budú tvrdenia ktoré sú založené na vedeckom skúmaní a empirickom testovaní. Jednoducho ma len nebaví používať vedecký jazyk a zabíjať čas citáciami či referenciami. Áno, možno to daným tvrdeniam pridá na vieruhodnosti a budem si tým budovať akýsi vedecký kredit... no ja sa ako vedec necítim. Obdivujem vedcov a vedkyne a naozaj som vďačný za ich prácu a prínos pre spoločnosť. Ja som ale príliž netrpezlivý na to aby som tú vedu robil. Pasujem sa preto do role sprostredkovateľa! Nech mi kredit buduje profesionalita s ktorou sa snažím pristupovať ku klientom a športovcom, nech mi kredit buduje aj schopnosť šíriť informácie.


Uvidíme ako to celé pôjde! Toto je prvý... alebo možno už druhý krok na tejto, dúfam, celoživotnej ceste. Teším sa na to! To že budete moje príspevky šíriť ďalej a zdieľať medzi ľudí je to najviac čo pre mňa a dúfam, že aj pre seba môžte spraviť. Ešte raz ďakujem a ideme na to!!! 


S vďakou a pokorou, Jakub. 

0 views0 comments

Komentarze


bottom of page